Aktuality

Aktuality

Oznam o odstávke vody  30.11.2020
30.11.2020

Oznam o odstávke vody 30.11.2020

PVPS a.s. Stará Ľubovňa oznamuje občanom, bývajúcim v celej hornej časti obce, od kruhového objazdu smerom hore, že v tejto časti obce bude dnes, 30.11.2020 od 8.30 hod. odstavená voda až do odstránenia poruchy.


Oznam
25.11.2020

Oznam

Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni je už od 23.11.2020 v plnej prevázdke.


Začala sa vykurovacia sezóna
23.11.2020

Začala sa vykurovacia sezóna

Odporúčania hasičov pre vlastníkov domov, či bytov do novej vykurovacej sezóny.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva
23.11.2020

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO na kalendárny rok 2021, v zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že žiadosť, s príslušnými prílohami, je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 31.12.2020. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.


4. kolo plošného testovania 21.11.2020 - 22.11.2020
20.11.2020

4. kolo plošného testovania 21.11.2020 - 22.11.2020

Ďalšie kolo plošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19 prebehne aj v našej obci - v sobotu a nedeľu: 21.11.2020 a 22.11.2020...


Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny
11.11.2020

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020.


Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka  zosnulých
31.10.2020

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Aj keď sa v týchto dňoch všetko točí okolo celoplošného testovania, nezabudnite si všimnúť aj, že napríklad vonku opäť poletuje zlatisté lístie a vo vzduchu cítiť jasnú vôňu jesene. Prichádza obdobie, keď si intenzívnejšie spomíname na svojich najdrahších, ktorých sme stratili na našej pozemskej púti. Skúsme premôcť nelichotivé koronavírusové čísla a štatistiky krásnymi spomienkami na prežité roky, na spoločné chvíle, na darované úsmevy i srdcia tých, ktorí nás predišli do večnosti a venujme im úprimnú modlitbu.


Oznam
22.10.2020

Oznam

Oznam PD Nová Ľubovňa o vykonaní postreku.


Dotazník k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce - výzva
20.10.2020

Dotazník k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce - výzva

Obec Nová Ľubovňa realizuje prieskum sociálnych potrieb obyvateľov ako dôležitých podkladov pre spracovanie nového Komunitného plánu sociálnych služieb obce. Na základe toho sa obraciame na Vás, obyvateľov našej obce, rôznych vekových kategórií, o vyplnenie priloženého dotazníka a jeho spätné doručenie do 2.11.2020. Bližšie info v prílohe. Ďakujeme za spoluprácu.


Výzva chovateľom ošípaných
13.10.2020

Výzva chovateľom ošípaných

RVPS Stará Ľubovňa vyzýva chovateľov ošípaných k povinnosti registrácie chovu v termíne do 23.10.2020. Zároveň vyzýva k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biologickej ochrany vlastných chovov pred zavlečením vírusu afrického moru ošípaných k domácim ošípaným.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist