Aktuality

Aktuality

4. kolo plošného testovania 21.11.2020 - 22.11.2020
20.11.2020

4. kolo plošného testovania 21.11.2020 - 22.11.2020

Ďalšie kolo plošného testovania obyvateľov na prítomnosť ochorenia COVID - 19 prebehne aj v našej obci - v sobotu a nedeľu: 21.11.2020 a 22.11.2020...


Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny
11.11.2020

Sociálna poisťovňa k dôchodkom z cudziny

Sociálna poisťovňa pripomína dôchodcom, že do 15. novembra 2020 majú podľa zákona oznámiť aktuálnu výšku dôchodku, ktorý poberajú z cudziny. Tento údaj je potrebný na určenie sumy 13. dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vyplatí v decembri 2020.


Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka  zosnulých
31.10.2020

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

Aj keď sa v týchto dňoch všetko točí okolo celoplošného testovania, nezabudnite si všimnúť aj, že napríklad vonku opäť poletuje zlatisté lístie a vo vzduchu cítiť jasnú vôňu jesene. Prichádza obdobie, keď si intenzívnejšie spomíname na svojich najdrahších, ktorých sme stratili na našej pozemskej púti. Skúsme premôcť nelichotivé koronavírusové čísla a štatistiky krásnymi spomienkami na prežité roky, na spoločné chvíle, na darované úsmevy i srdcia tých, ktorí nás predišli do večnosti a venujme im úprimnú modlitbu.


Oznam
22.10.2020

Oznam

Oznam PD Nová Ľubovňa o vykonaní postreku.


Dotazník k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce - výzva
20.10.2020

Dotazník k príprave Komunitného plánu sociálnych služieb obce - výzva

Obec Nová Ľubovňa realizuje prieskum sociálnych potrieb obyvateľov ako dôležitých podkladov pre spracovanie nového Komunitného plánu sociálnych služieb obce. Na základe toho sa obraciame na Vás, obyvateľov našej obce, rôznych vekových kategórií, o vyplnenie priloženého dotazníka a jeho spätné doručenie do 2.11.2020. Bližšie info v prílohe. Ďakujeme za spoluprácu.


Výzva chovateľom ošípaných
13.10.2020

Výzva chovateľom ošípaných

RVPS Stará Ľubovňa vyzýva chovateľov ošípaných k povinnosti registrácie chovu v termíne do 23.10.2020. Zároveň vyzýva k maximálnej ostražitosti a dodržiavaniu biologickej ochrany vlastných chovov pred zavlečením vírusu afrického moru ošípaných k domácim ošípaným.


Zasadal Ústredný krízový štáb SR
11.10.2020

Zasadal Ústredný krízový štáb SR

Stredné školy prechádzajú od 12.10.2020 na dištančné vzdelávanie. Od 15.10.2020 budú platiť prísnejšie opatrenia....


Oznam o vykonaní vakcinácie líšok proti besnote.
1.10.2020

Oznam o vykonaní vakcinácie líšok proti besnote.

V dňoch 5. až 26.10.2020 sa vykoná jesenná vakcinácia líšok proti besnote.


Nové dopravné značenia - dopravné obmedzenia na školskej ulici
8.9.2020

Nové dopravné značenia - dopravné obmedzenia na školskej ulici

Upozorňujeme vás na nové dopravné obmedzenia na školskej ulici, ktoré sú vyznačené dopravným značením na školskej ulici a jej priľahlom napojení, kde platí zákaz odbočenia nákladných automobilov mimo dopravnej obsluhy. Na celej školskej ulici je povolená max. rýchlosť 30 km a pred budovou školy sú vyhradené parkovacie plochy pre zamestnancov a návštevníkov areálu školy. Zároveň vás vyzývame k dodržiavaniu týchto dopravných obmedzení.


Práce v obci
29.7.2020

Práce v obci

V mesiacoch jún a júl 2020 sa začali práce na rozšírení kapacít materskej školy pri ZŠ s MŠ v NĽ, vybudovala sa prístupová cesta k hasičskej zbrojnici, zrekonštruovala sa strecha Domu nádeje, spevnila sa parkovacia plocha za kostolom, vybudovalo sa osvetlenie priechodov pre chodcov, osvetlenie cesty k novému cintorínu a začali sa práce na búraní skladu a úprave priestranstva pri zdravotnom stredisku...

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist