Dychový orchester Tadeusza Moryto

19. marec 2012

Hudobná skupina dychového orchestra menom Tadeusza Moryto vznikla v roku 1946 v neďalekom, dva kilometre vzdialenom, Czerńcu pri požiarnej zbrojnici. Zakladateľom tohto orchestra bol Tadeusz Moryto, ktorý sa dodnes stará o kultúru a je organistom v katolíckom kostole v Łącku. V roku 1957 sídlo orchestra presťahovali do Łącka, kde dodnes pôsobí pri Okresnom stredisku kultúry. Počas koncertu vystupujú v pekných okresných krojoch bielych goraľov. Vo svojom programe orchestra sa nachádzajú skladby z regionálnej hudby, vážnej hudby, náboženskej hudby, hudby na rozptýlenie a tiež jazzová hudba aj pochodová hudba. Koncertuje nie len na území Łącka, ale tiež za hranicami Poľska. Orchester dosiahol veľmi vysoký umelecký stupeň, patrí medzi najlepšie amatérske malopoľské orchestre.
© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist