Oznam o činnosti OÚ v Novej Ľubovni

  V nevyhnutých prípadoch nás kontaktujte  telefonicky alebo e-mailom:

 Mailová adresa - podateľňa: obec@novalubovna.sk

 Ing. Júlia Boďová, starostka  obce: 052/4283431/ kl.13, 0948 834 506, starosta@novalubovna.sk

Mgr. Anna Smoroňová, podateľňa, sekretariát, pokladňa: 052/4283431, 0905/564284, obec@novalubovna.sksmoronova@novalubovna.sk

Mgr. Mária Habiňáková, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl. 16, maria.habinakova@novalubovna.sk

Ing. Monika Sásová, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl.14, sasova@novalubovna.sk

Alexandra Dufalová, dane a poplatky: 052/4283431/ kl.18, dufalova@novalubovna.sk

Ing. Igor Mikuš, dane a poplatky: 052/4283431/kl.15, mikus@novalubovna.sk

Anna Konkoľová, matrika, ohlasovňa pobytu, osvedčovanie:   052/4283431/ kl.17, konkolova@novalubovna.sk

V prípade úmrtia občana obce : Peter Kmeč, správca cintorína, údržba v obci : 0905 399 297

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist