Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústenho konania a miestneho zisťovania - "Rozšírenie NN siete v obci Nová Ľubovňa, lokalita Hombark"

5. september 2017

© 2017 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist