Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD1 B4/2021 25.2.2021 Zmluva o nájme bytu Martin Hudák    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 9/2021 22.2.2021 DOATOK č. 1/2021 k ZMLUVE O DIELO uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  18 551,15 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 10/2021 22.2.2021 Kúpna zmluva Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 42035881  13 848,15 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva 8/2021 18.2.2021 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb (MOM) DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202102 01 16.2.2021 Došlé faktúry 202102 01 Došle faktúry 2021    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202102 01 16.2.2021 Objednávky 202102 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 6/2021 12.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM), uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 7/2021 12.2.2021 Zmluva o dobrovoľníckej činnosti Ivan Vojčák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 4/2021 5.2.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (nemocnica/MOM), uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Zmluva Zmluva o dobrovoľníckej činnosti 5/2021 5.2.2021 Zmluva o doborovľníckej činnosti Ivan Vojčák   100,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 03/2021 4.2.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202101 02 1.2.2021 Došlé faktúry 202101 02 Došle faktúry 2021    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202101 02 1.2.2021 Objednávky 202101 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 01/2021 20.1.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 02/2021 20.1.2021 Zmluva o poskytovaní služieb (Nemocnica/MOM) uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.... DAPTI, s.r.o. 36514012   
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202101 01 18.1.2021 Objednávky 202101 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202101 01 18.1.2021 Došlé faktúry 202101 01 Došle faktúry 2021    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202012 02 11.1.2021 Došlé faktúry 202012 02 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202012 02 11.1.2021 Objednávky 202012 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 45/2020 31.12.2020 Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnania Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  13,00 EUR 
© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist