Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202006 02 1.7.2020 Došlé faktúry 202006 02 Došle faktúry 2020    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202006 01 16.6.2020 Došlé faktúry 202006 01 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202006 01 16.6.2020 Objednávky 202006 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 28/2020 10.6.2020 Zmluva o poskytnutí fin príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému... Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov 42092426  950,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 27/2020 8.6.2020 Zmluva o dielo 200522 o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného... Milan Filičko - ARMAKOV 10770283  22 377,30 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 26/2020 3.6.2020 DODATOK č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2019-002958 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o dielo 25/2020 2.6.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  28 040,63 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202005 02 1.6.2020 Došlé faktúry 202005 02 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202005 02 1.6.2020 Objednávky 202005 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202005 01 18.5.2020 Došlé faktúry 202005 01 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202005 01 15.5.2020 Objednávky 202005 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 23/2020 13.5.2020 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  276 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 24/2020 13.5.2020 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v... EUROVIA SK, a.s. 31651518  11 731,79 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 22/2020 12.5.2020 Mandátna zmluva N.Ľubovňa - Rozšírenie MŠ, TDI INPRO 30.4.2020 INPRO Poprad s.r.o. 36501476  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 21/2020 6.5.2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202004 02 4.5.2020 Došlé faktúry 202004 02 Došle faktúry 2020    
Detail Zmluva Darovacia zmluva 20/2020 30.4.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  37 764,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202004 02 30.4.2020 Objednávky 202004 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD4 B6/2020 27.4.2020 Nájomná zmluva Matúš Barlík    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202004 01 16.4.2020 Došlé faktúry 202004 01 Došle faktúry 2020    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist