Zber odpadov

Zmena termínu zberu papiera v januári 2021 - 14.01.2021
11.1.2021

Zmena termínu zberu papiera v januári 2021 - 14.01.2021

Oznamujeme vám, že oproti plánovanému termínu sa zber papiera v mesiaci január 2021 uskutoční v zmenenom termíne - 14.01.2021 (štvrtok), viac info v prílohe.


Zber odpadov v roku 2021
3.1.2021

Zber odpadov v roku 2021

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2021 prebehne v pondelok 04.01.2021, nakoľko týmto pondelkom začína prvý týždeň nového roka. V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, papiera, kovových obalov, veľkoobjemového zberu v roku 2021. Naďalej sa plasty a tetrapak budú zbierať spolu, v žltých vreciach - firmou Ekos SĽ, preto v deň zberu previazané vrecia vyložte najneskôr o 6.00 hod.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva
13.11.2020

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO na kalendárny rok 2021, v zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že žiadosť, s príslušnými prílohami, je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 31.12.2020. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.


Jesenný zber veľkoobjemového odpadu 19.10.2020
18.10.2020

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu 19.10.2020

Dňa 19.10.2020 (pondelok) v našej obci prebehne jesenný zber veľkoobjemového odpadu.


Výzva občanom - pri ukladaní skla do zberných nádob v obci
30.9.2020

Výzva občanom - pri ukladaní skla do zberných nádob v obci

Vyzývame občanov, v prípade, že chcete vložiť sklá do zberných nádob na sklo v obci a tieto sú plné, prosíme vás, aby ste ich v tomto prípade neukladali ani na nádobu, ani k nádobe, nakoľko následne dochádza už či k ich rozbitiu, alebo nebezpečnému znečisteniu okolia nádob. Uložte ich tam až po vysypaní skla z nádob, ktoré zabezpečuje firma EKOS podľa plánovaného rozpisu. Ďakujeme za pochopenie.


Upozornenie firmy EKOS v Starej Ľubovni.
11.5.2020

Upozornenie firmy EKOS v Starej Ľubovni.

Firma EKOS vyzýva verejnosť k opatrnosti pred osobami, ktoré sa vydávajú za zamestnancov firmy...


Zber veľkoobjemového odpadu - 04.05.2020
30.4.2020

Zber veľkoobjemového odpadu - 04.05.2020

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom obce, že dňa 04.05.2020 v našej obci prebehne veľkoobjemový zber odpadov, ktorý vykoná firma EKOS SĽ. Zber prebehne len v jeden deň, odpad bude zbieraný viacerými dopravnými prostriedkami firmy a to priebežne, v priebehu uvedeného dňa, podľa druhu odpadu...


Vzdelávacie aktivity NATUR - PACKU - pre pedagógov a rodičov
31.3.2020

Vzdelávacie aktivity NATUR - PACKU - pre pedagógov a rodičov

dovoľte nám informovať Vás, že OZV NATUR-PACK pri príležitosti Dňa učiteľov spúšťa nový originálny vzdelávací portál o odpadoch, ktorý je určený nielen pre pedagógov, ale aj pre rodičov.


Vzdelávacie aktivity NATUR - PACK
27.3.2020

Vzdelávacie aktivity NATUR - PACK

NATUR-PACK pre Vás pripravil ďalšie originálne vzdelávacie online aktivity na témy zero waste, triedenie odpadov a recyklácia odpadov.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019
26.2.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist