Zber odpadov

Zber odpadov v roku 2017
21.12.2016

Zber odpadov v roku 2017

V prílohách nájdete rozpis zberu plastov, tertrapaku, papiera, veľkoobjemového odpadu a kovových obalov v roku 2017. viac


Zber odpadov - tuhého komunálneho odpadu 2016
2.1.2015

Zber odpadov - tuhého komunálneho odpadu 2016

V prílohe nájdete rozpis vývozov TKO v obci - žlté a zelené nálepky, zabezpečované firmou EKOS Stará Ľubovňa. viac


Zber odpadov - druhotné suroviny 2016
2.1.2015

Zber odpadov - druhotné suroviny 2016

V prílohe nájdete rozpis zberu druhotných surovín /plasty, tetrapak, papier, kovy/, zabezpečeným Obcou Nová Ľubovňa. viac

© 2017 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist