Menu

31. marec 2021 - posledný deň elektronického sčítania

 31.03.2021 je posledným dňom, kedy môžete sčítať seba a svojich blízkych v pohodlí a bezpečí domova. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie.

K dnešnému dňu, 30.03.2021, sa v našej obci sčítalo 97,34%. Ďakujeme

Termín asistovaného sčítania, pre tých, ktorí sa sčítať nemohli, nevedeli, alebo nestihli, bude zverejnený po oznámení ŠU SR, určí sa pre konkrétny okres na základe aktuálnej pandemickej situácie a bude trvať 6 týždňov. 

Počas asistovaného sčítania nesčítaná osoba osobne navštívi kontaktné miesto sčítania.

Kontaktným miestom pre obec Nová Ľubovňa je Obecný úrad, 065 11 Nová Ľubovňa 102.

Prevádzková doba kontaktného miesta bude dodatočne zverejenená.

 

 K dnešnému dňu, 29.03.2021, sa v našej obci sčítalo 97,04%. 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa už sčítali, ceníme si váš zodpovedný prístup k tejto povinnosti.

Sčítanie obyvateľov je povinné. Za sčítanie maloletých detí zodpovedajú ich rodičia, resp. zákonní zástupcovia. Každá osoba sa sčítava samostatne, cez rodné číslo osoby, to platí aj pre maloleté deti.

Povinnosť sčítať sa majú aj občania, ktorí žijú v zahraničí, no sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Na webovej stránke www.scitanie.sk/ kliknite na: "Sčítať sa"- alebo kliknite priamo na formulár: eso.scitanie.sk.

Termín samosčítania je 31.03.2021. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie !!!

Pre asistované sčítanie, pre osoby, ktoré sa nevedia alebo nemôžu sčítať elektronicky, bude určené obdobie 6 týždňov ( od 01.04. - 31.10.2021 podľa pandemickej situácie okresu), v ktorom sa môžu sčítať nesčítané osoby na kontaktnom mieste (Obecný úrad v Novej Ľubovni, v stanovených hodinách, ktoré budú dodatočne zverejnené), alebo za pomoci mobilného asistenta v domácnosti.


V prípade nesčítania sa osoby, môže obec tejto osobe vyrúbiť pokutu vo výške od 25 € do 250 €.

Všetky potrebné informácie o sčítaní, ktoré sú priebežne zverejňované, nájdete na: www.novalubovna.sk/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021/ alebo na www.scitanie.sk

 

Ď A K U J E M E

 

K stiahnutiu