Menu

Ak ste sa ešte nesčítali, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, osoby sčítavajte samostatne, aj maloleté deti

K dnešnému dňu, 26.03.2021, sa v našej obci sčítalo 96,55 % obyvateľov. 

 Ďakujeme všetkým, ktorí sa už sčítali a vyzývame tých, ktorí tak ešte neurobili, aby si sčítanie nenechávali na poslednú chvíľu a elektronicky sčítali seba aj svojich blízkych v bezpečí domova. Zároveň upozorňujeme, že každá osoba sa sčítava samostatne, cez rodné číslo osoby, aj maloleté deti.

 

Sčítanie obyvateľov je povinné. Za sčítanie maloletých detí zodpovedajú ich rodičia, resp. zákonní zástupcovia. Povinnosť sčítať sa majú aj občania, ktorí žijú v zahraničí, no sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu.

Na webovej stránke www.scitanie.sk/ kliknite na: "Sčítať sa"- alebo kliknite priamo na formulár: eso.scitanie.sk.

Termín samosčítania je 31.03.2021. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie !!!

Pre asistované sčítanie, pre osoby, ktoré sa nevedia alebo nemôžu sčítať elektronicky, bude určené obdobie 6 týždňov ( od 01.04. - 31.10.2021 podľa pandemickej situácie okresu), v ktorom sa môžu sčítať nesčítané osoby na kontaktnom mieste (Obecný úrad v Novej Ľubovni, v stanovených hodinách, ktoré budú dodatočne zverejnené), alebo za pomoci mobilného asistenta v domácnosti.

V prípade nesčítania sa osoby, môže obec tejto osobe vyrúbiť pokutu vo výške od 25 € do 250 €.

Všetky potrebné informácie o sčítaní, ktoré sú priebežne zverejňované, nájdete na: www.novalubovna.sk/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021/ alebo na www.scitanie.sk

 

Ď A K U J E M E

 

K stiahnutiu