Menu

Antigénové testovanie v našej obci - 24.04.2021

                                 ANTIGÉNOVÉ   TESTOVANIE   v obci Nová Ľubovňa

 

Odberové miesto:

Nová Ľubovňa 493

(Budova dielní a šatní za telocvičňou základnej školy,  pri Aréne)

Dátum:

24.04.2021     /     SOBOTA

Doba odberov:

08:00 – 18.00 hod.

Prestávka:

12:00 – 12:45 hod.

Posledný ster pred prestávkou o 11:45 hod. !!!

 

Potvrdenie o vykonaní testu:

·        Ak pri registrácii zadáte e-mailovú adresu a pri odbere zvolíte zaslanie e-mailom, bude vám potvrdenie zaslané na vašu e-mailovú adresu

(pri registrácii si dobre skontrolujte správnosť                  e-mailovej adresy)

·        Ak  e-mailovú adresu nezadáte, čakáte na potvrdenie o vykonaní testu.

Základné informácie o postupe:

 

·         Antigénové testovanie v obci prebehne v spolupráci so spoločnosťou DAPTI, s.r.o.

·         Pred odberom je nutné vykonať registráciu na: https://e-ordinacia.sk/dapti/,

Link  Vás presmeruje priamo na registračný formulár. Po jeho vyplnení potvrďte GENEROVAŤ, následne sa Vám zobrazí QR kód, ktorý je platný len pre Vašu registráciu, tento si vytlačte, alebo uložte v mobile. Po príchode k odberovému miestu sa preukážete buď vytlačeným QR kódom, alebo QR kódom  v mobile.          Ak máte QR kód, postupujete priamo k vykonaniu odberu, bez ďalšej registrácie.

·         Ak ste sa už pri predchádzajúcom testovaní na uvedenom linku registrovali a máte k dispozícii QR kód,  použijete tento QR kód aj pri tomto testovaní. Ak ste v registrácii uviedli e-mailovú adresu, bude Vám potvrdenie o vykonaní testu doručené na Vami uvedený e-mail. Na základe uvedeného odporúčame osobám, ktoré neuviedli e-mailovú adresu pri registrácii, aby sa nanovo registrovali a tento údaj doplnili a vytlačili, resp. uložili do mobilu nový QR kód.

Pri registrácii si dobre skontrolujte správnosť e-mailovej adresy !!!

·         Vydanie potvrdenia: Ak ste si pri registrácii zadali e-mailovú adresu, nečakáte po otestovaní za výsledkom testu, potvrdenie Vám bude zaslané e-mailom. Ak ste e-mail nezadali, čakáte za potvrdením o vykonaní testu.

Na základe uvedeného sa obraciame na mladších, resp. technicky zdatnejších členov rodiny, aby ste boli nápomocní a pomohli s touto registráciou svojim príbuzným, ktorý nemajú možnosť internetu, alebo to vykonať nevedia, čím výrazne znížite čakanie pri registrácii.

Vo výnimočnom prípade, ak Vám nemá kto pomôcť s online registráciou, prebehne Vaša registrácia priamo pri odberovom mieste, čo však pre Vás predstavuje dlhšie čakanie.

 

·         Upozorňujeme, že táto registrácia neslúži ako rezervácia času odberu, takže k odberu sa môžete dostaviť v ľubovoľnom čase v rámci odberovej doby.

·         Riaďte sa pokynmi odberového tímu.

·         Nezabudnite si občiansky preukaz !

 

Registrácia – link: https://e-ordinacia.sk/dapti/