Menu

Bratia Jendrichovskí

Ľudová hudba Bratov Jendrichovských vznikla v decembri 1998. Základ skupiny tvoria štyria bratia: Peter, Ľudovít, Daniel a Stanislav Jendrichovskí. Zameriavajú sa na slovenskú ľudovú hudbu najmä z východoslovenského regiónu. Repertoár skupiny tvoria goralské, šarišské, rusínske, zemplínske, cigánske ľudové piesne ale aj piesne z iných regiónov Slovenska a okolitých európskych štátov. Ľudová hudba hráva na rôznych akciách ako rodinné oslavy, svadby, plesy, verejné vystúpenia a pod.

Na prahu roku 2010 prichádzajú k Vám bratia Jendrichovskí s novým CD pod názvom: "Idže voda popši vodže" so vzácnymi hosťami: Zuzana Jendrichovská, Zita Pleštinská, Andrej Pleštinský.

CD je plné nie len goraľskej muziky ale aj piesní z iných regiónov Slovenka a zakúpiť si ho môžete u Mgr. Petra Jendrichovského, Nová Ľubovňa 846/B, mob: 0904/495020, e-mail: pjendrich@centrum.sk alebo sa informujte na Obecnom úrade v Novej Ľubovni, tel: 052/4283431, e-mail: obec@novalubovna.sk.

Pre viac informácii o ľudovej hudbe kliknite na: bratiajendrichovski.wbl.sk/Uvod.html

Prajeme Vám príjemné počúvanie.