Rezort zdravotníctva pripomína  niekoľko graficky prehľadných dokumentov, ktoré pomôžu pacientom s COVID-19. “Pokyny pre pacientov a príbuzných“ popisujú základné zásady  karantény a liečby v domácom prostredí, ako aj situácie, kedy je potrebné kontaktovať záchranku. V dokumente  “Pediatrické odporúčania manažmentu detského a dospievajúceho pacienta v súvislosti s ochorením COVID-19“ je podrobne rozpracovaný postup pri liečbe detí. Dokumenty sú zverejnené na stránke standardnepostupy.sk tu
https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-informacie-pre-verejnost/. “Prehľadný dokument Starostlivosť o pacienta s ochorením COVID-19 v ambulancii všeobecného lekára“ popisuje cestu pacienta s rôznymi príznakmi a štádiami ochorenia a liečebné postupy, zverejnený je tu
 
Hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková upozorňuje na dôležitosť kontaktovania svojho lekára po pozitívnom  PCR teste. “Liečbu a svoj zdravotný stav by mal pacient v domácom liečení riešiť s obvodným lekárom.  Preto by mal svojho lekára kontaktovať vždy, keď je u neho potvrdené ochorenie COVID-19 a to aj v prípade, že nepotrebuje byť uznaný práceneschopným,“ upozorňuje Šimková. Odporúča aby mal každý v domácnosti  teplomer. Ľudia s vysokým tlakom aj tlakomer a najmä seniori a ohrozené skupiny aj  pulzný oxymeter na prst. “Tento prístroj  meria množstvo kyslíka (saturáciu) v krvi, merajte si ju na viacerých prstoch. Lekárovi volajte, ak saturácia  poklesne  pod  94%, ak poklesne pod 90%, volajte rýchlu zdravotnú pomoc,“ upozorňuje hlavná odborníčka. Upozorňuje na dôležitosť konzultácie s lekárom pri zhoršení zdravotného stavu.
 
Základné zásady po pozitívnom teste na COVID-19
• Po pozitívnom PCR teste dodržiavajte karanténu (pozitívny antigénový test antigénový test si nechajte potvrdiť PCR).
• Kontaktujte všeobecného lekára  pri pozitívnom teste PCR/Ag test bez ohľadu či ste bez príznakov alebo už máte ťažkosti.
• Píšte si poznámky o svojom zdravotnom stave, pre lekára prípadne RZP.
• Pravidelne si merajte teplotu 2 x denne.
• Merajte si tlak a pulz (2x denne)  a saturáciu (2-3 x denne, najmä rizikové skupiny)
• Majte pripravený zoznam užívaných liekov – pre prípad hospitalizácie.
• Pravidelne vetrajte.
• Hovorte o svojom zdravotnom stave
• Prípadné zhoršenie zdravotného stavu konzultujte s lekárom prípadne volajte 112 (155)