Menu

COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 22. marca

 

COVID automat - pravidlá a výnimky zo zákazu vychádzania účinné od 22. marca

21. 03. 2021

covid-virus-ilustr-marec2021

Kabinet v stredu 17. marca 2021 schválil v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti s účinnosťou od pondelka 22. marca 2021. Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Vláda v stredu 17. marca 2021 predĺžila núdzový stav o ďalších 40 dní, a to do 28. apríla 2021.

 

 

Zároveň na základe odporúčaní pandemickej komisie upravila výnimky zo zákazu vychádzania. Od soboty 20. marca platí zákaz vycestovať do zahraničia na rekreáciu, a to individuálnu aj skupinovú. K výnimkám zo zákazu vychádzania pribudli cesty vysokoškolákov zdravotníckych a farmaceutických odborov na výučbu.

Od 22. marca sú spresnené hygienické opatrenia týkajúce sa nosenia ochrany horných dýchacích ciest - používať možno viaceré typy respirátorov a v exteriéroch znovu aj rúška či šatky.

Čo je COVID AUTOMAT (PDF, 1 MB)?

Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok.

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu od pondelka 22. marca  

4. stupeň varovania /čierna farba/: okres Čadca, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Krupina, okres Kysucké Nové Mesto, okres Martin, okres Myjava, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Považská Bystrica, okres Púchov, okres Rožňava, okres Ružomberok, okres Senica, okres Skalica, okres Trebišov, okres Trenčín, okres Turčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom, okres Žilina,
3. stupeň varovania /bordová farba/: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bratislava I.-V., okres Brezno, okres Bytča, okres Detva, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Ilava, okres Komárno, okres Košice I.-IV., okres Košice-okolie, okres Levice, okres Levoča, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Medzilaborce, okres Michalovce, okres Nitra, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prešov, okres Prievidza, okres Revúca, okres Rimavská Sobota, okres Sabinov, okres Šaľa, okres Senec, okres Snina, okres Sobrance, okres Spišská Nová Ves, okres Stará Ľubovňa, okres Stropkov, okres Svidník, okres Topoľčany, okres Trnava, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Zlaté Moravce, okres Zvolen,
2. stupeň varovania /oranžová farba/: okres Kežmarok, okres Námestovo, okres Nové Zámky, okres Tvrdošín.
 

COVID Automat platný od 22. marca

Aktuálne pravidlá zákazu vychádzania a výnimiek zo zákazu 

 • Zákaz vychádzania naďalej platí od 5:00 do 1:00.
 • Prísnejšie podmienky sú počas noci v čase od 20:00 do 1:00.  
 • Naďalej platia výnimky zo zákazu vychádzania. Na niektoré je potrebný negatívny test na Covid-19 (PCR alebo antigénový), časť výnimiek možno uplatniť aj bez testu.  

 Kto nepotrebuje test

 • osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace,
 • osoby po zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní,
 • osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu,

 Cesta do zamestnania 

 • Do zamestnania môžu chodiť iba tí, ktorí prácu nemôžu vykonávať z domu.
 • Okrem negatívneho testu na COVID-19 je potrebné aj potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.
 • V čiernych a bordových okresoch platí test 7, v červených 14 a v ružových 21 dní.
 • Zamestnanci škôl a školských zariadení potrebujú najviac 7-dňový test i potvrdenie od zamestnávateľa bez ohľadu na zaradenie okresu.
 

Príroda a športovanie

 • Pobyt v prírode a individuálny šport je možný len v rámci okresu. V prípade hlavného mesta sa za okres považuje územie celého Bratislavského samosprávneho kraja, Košice sú brané ako jeden okres.
 • V ružových, červených a bordových okresoch na cestu do prírody nie je potrebný test.
 • V čiernych okresoch sa vyžaduje aj negatívny výsledok testu. Test na účel pobytu v prírode v čiernych okresoch nepotrebujú okrem vyššie spomínaných výnimiek ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra.

Žiaci a škola

 • Žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti (nie starší ako 7 dní).
 • Žiaci a poslucháči od druhého stupňa ZŠ potrebujú do školy a školského zariadenia negatívny test nie starší ako 7 dní. Okrem toho sa preukazuje negatívnym testom aj jeden zákonný zástupca.

Návštevy iných domácností

 
Ostáva doterajší stav, že klasické návštevy iných domácnosti nie sú medzi výnimkami, teda sú zakázané. (Výnimkou je len starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný.)
 

Výnimky zo zákazu vychádzania, pri ktorých je potrebný test

 
Negatívny test nie starší ako 7 dní je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:
 
 
V ČASE OD 5:00 DO 20:00:
 
 • cesta do zamestnania pre pracovníkov škôl a školských zariadení,
 • čistiareň odevov, kúpa novín a tlačovín, optika, banka, poisťovňa, knižnica, servis bicyklov a motorových vozidiel, pošta, služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, záhradkárstva, opravovne obuvi, servis telekomunikačnej techniky,
 • povolené hromadné podujatie,
 • výdajné miesto eshopu a iných obchodov,
 • cesta žiaka a poslucháča od druhého stupňa ZŠ do školy a školského zariadenia, test potrebuje aj jeden zákonný zástupca,
 • cesta na účel sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do jasličiek, MŠ, ZŠ a SŠ,
 • cesta na orgán verejnej moci na vykonania úkonu, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • cesta na najbližší zberný dvor.
V ČASE OD 5:00 DO 1:00:
 • cesta do zamestnania (okrem pracovníkov škôl a školských zariadení), platnosť testu závisí od zaradenia okresu, 
 • pobyt v prírode v čiernom okrese, podrobnosti vyššie,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia a cesta späť okrem cesty na rekreáciu,
 • cesta VŠ študentov niektorých ročníkov medicínskych a zdravotníckych odborov a odboru farmácie do školy.

Kam sa dostanete aj bez testu

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00 (TEDA AJ V ČASE ZÁKAZU NOČNÉHO VYCHÁDZANIA)
 
 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného
 • cesta do lekárne,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu (okrem čiernych okresov).
VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 20:00
 
 
Bez testu možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto prípady:
 • cesta kvôli obstaraniu nevyhnutných životných potrieb do najbližšej maloobchodnej prevádzky od miesta bydliska,
 • cesta na preventívnu prehliadku vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na ochorenie COVID-19 a očkovanie proti ochoreniu COVID-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • žiaci MŠ, prvého stupňa ZŠ alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti,
 • cesta dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku (dospelý sprevádzajúci však test potrebuje),
 • styk rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, striedavá osobná starostlivosť, stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzku do vzdialenosti 1 km od bydliska seniorov nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osoby so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • cesta ba súdne pojednávanie
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska.

Aktuálne zmeny v hygienických opatreniach

 • V obchodoch a mestskej hromadnej doprave  a v interiéroch /okrem vlastnej domácnosti/ je povinné nosenie respirátora. Okrem respirátora FFP2 možno používať aj respirátory KN95 alebo N95 posúdené podľa európskych požiadaviek. Môžete používať aj iné respirátory, pre ktoré vydal výnimku Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, napríklad tie s označením RFU 02.075. 

Najčastejšie otázky v súvislosti s typom respirátora

 • Výnimku z nosenia respirátorov majú deti na prvom stupni základnej školy, deti navštevujúce materskú škôlu či podobné zariadenie, autisti, osoby so stredným ťažkým mentálnym či sluchovým postihnutím.
 • Výnimka sa vzťahuje aj na zamestnancov pri výkone práce zaradenej do III. alebo IV. kategórie vystavených záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, taktiež zamestnanci, ktorým zdravotná pracovná služba potvrdí, že ich pracovné podmienky či spôsob práce neumožňujú používanie respirátora. Naďalej však musia mať prekryté dýchacie cesty rúškom, šálom či šatkou.

V exteriéroch je od 22. marca 2021 povolené mať prekryté horné dýchacie cesty okrem respirátora aj rúškom, šálom alebo šatkou.

Ostatné výnimky a podrobnosti upravuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 133/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (PDF, 498 kB) (PDF, 189 kB), účinná od 22. marca 2021.

HODINY V OBCHODOCH AJ PRE ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÉ OSOBY

Vo vyhradených hodinách pre dôchodcov môžu nakupovať aj zdravotne postihnuté osoby a ich sprievod na základe preukazu ZŤP a preukazu asistenta. Sprievodca môže ísť vo vyhradenom čase od 09.00 do 11.00 nakupovať pre osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj sám, musí mať však so sebou príslušný preukaz.

Osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcovia nemusia v prevádzkach dodržiavať dvojmetrový odstup.  

COVID POZITÍVNI NESMÚ NAVŠTEVOVAŤ PREDAJNE

Od 8. marca sa zrušila výnimka, ktorá povoľovala pozitívnym na covid-19 vychádzať z domu: nemôžu teda opustiť karanténu ani kvôli obstaraniu potravín či drogérie - s výnimkou návštevy lekára, lekárne či testovacieho miesta. Pomoc týmto osobám by mali príbuzní, známi, prípadne treba kontaktovať miestnu samosprávu.

 

Zdroj: Ministerstvo vnútra,  Úrad vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR