Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 

 Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba.

V prípade, že ste mali v roku 2021 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.1.2022 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu, poštou,  alebo podanie vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá poštová schránka na pravej strane pri vchode úradu - označená Obecný úrad v Novej Ľubovni), alebo zašlite e-mailom:

obec@novalubovna.sk: 052/4283431/ kl.18, 

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade potreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

 

Poštová adresa

Obec Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 102
065 11 Nová Ľubovňa

Bankové spojenie:

VÚB Stará Ľubovňa

č.ú: 12428602/0200

IBAN: SK4602000000000012428602

BIC: SUBASKBX

IČO: 00330086, DIČ: 2020698735

 

Všeobecné tlačivo k stiahnutiu:

K stiahnutiu