Už o týždeň začne v praxi platiť obmedzenie platnosti Digitálneho COVID preukazu EÚ o očkovaní. Európska komisia zjednotila platnosť dokumentu na 9 mesiacov. Od 1. februára tak bude platnosť očkovania proti COVID-19 obmedzená a jeho  doba platnosti  bude  zmenená pri cestovaní a návrate zo zahraničia, ale aj v rámci pravidiel platných na Slovensku -  Úrad verejného zdravotníctva totiž zapracováva  zmenu aj do vyhlášok. Platnosť deväť mesiacov je už uvedená v novej vyhláške k izolácii pozitívnych osôb a karanténe úzkych kontaktov.
 
Po skončení platnosti preukazu bude osoba v režime základ, teda ako keby nebola zaočkovaná. Riešením je aplikácia posilňujúcej dávky.
Rezort zdravotníctva pripomína, že po očkovaní (aj prekonaní ochorenia) je potrebné o doklad požiadať. Automaticky je zasielaný v prípade, ak má osoba nastavené automatické zasielanie. O digitálny preukaz je potrebné  požiadať elektronicky prostredníctvom stránky korona.gov.sk alebo NCZI (https://covidforms.nczisk.sk/).
 
Digitálny COVID preukazu EÚ
• Od 1. februára je platnosť potvrdenia o očkovaní 9 mesiacov.
• Stanovené obdobie sa počíta od podania druhej dávky u dvojdávkovej vakcíny a podaní jednodávkovej vakcíny.
• Po uplynutí 9 mesiacov sa osoba nebude považovať za zaočkovanú.
• Po absolvovaní posilňujúcej dávky sa platnosť predlžuje.
• Na posilňujúcu dávku je možné sa prihlásiť cez stránku korona.gov.sk (https://vakcinacia.nczisk.sk/registracia-3-vlna), využiť možno aj očkovanie bez registrácie (https://www.health.gov.sk/?Ockovanie-bez-registracie) alebo očkovanie v ambulancii.
• Časové obmedzenie platnosti 9 mesiacov bude platiť pri cestovaní i v rámci pravidiel platných na území SR (vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR).