Dobrá správa - brány školy sa otvoria 1.6.2020

Vážení rodičia,

po splnení prísnych hygienických opatrení zriaďovateľ školy Obec Nová Ľubovňa rozhodol, že od 1. júna 2020 bude obnovená prevádzka školy v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR. Toto rozhodnutie sa týka žiakov ZŠ 1. – 5. ročníka,  detí materskej školy, ŠKD a školskej jedálne.

Pre plynulé zabezpečenie prevádzky školy bude do piatku 22. mája 2020 realizovaný prieskum záväzného záujmu o účasť na vyučovaní v škole prostredníctvom triednych učiteľov, ktorí vás už kontaktovali. Potvrdenie účasti žiaka na vyučovaní a záujm o obed a  ŠKD stačí potvrdiť triednemu učiteľovi. Vyučovanie bude prebiehať podľa harmonogramu, kde bude určený čas a spôsob príchodu žiaka do školy, začiatok a koniec vyučovania, čas obeda ako aj denný rozvrh činností. Bližšie informácie budú včas zverejnené.

 

V materskej škole bude prebiehať prieskum záujmu o účasť do stredy 27. mája 2020 formou kotaktovania zákonných zástupcov triednymi učiteľkami. Prednostne budú do MŠ umiestňované deti predškolského veku (5 – 6-ročné), deti zdravotníkov, pedagógov, hasičov a deti rodičov vykonávajúcich prácu na pracovisku.

 

Žiaci 1. – 5. ročníka, ktorí sa fyzicky nezúčastnia vyučovania v škole, aj žiaci 6.- 9. ročníka budú mať naďalej dištančné vzdelávanie.

 

Škola je pripravená  spolu s výchovno-vzdelávacím procesom zabezpečiť bezpečnosť a hygienu vašich detí.

Tešíme sa na vaše deti.   

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist