Menu

Elektronické sčítanie bolo ukončené

V obci Nová Ľubovňa sa ku dňu 01.04.2021 elektronicky sčítalo 98,22 % obyvateľov, t.j. 2986 osôb, z predpokladaného počtu 3040 obyvateľov (predpokladaný počet je v tomto sčítaní zadaný ŠÚ SR, zahŕňa aj občanov EÚ s pobytom v obci. Ku dňu 01.01.2021 bolo v obci evidovaných 2996 občanov SR s trvalým pobytom v obci).

Všetkým obyvateľom, ktorí ste sa sčítali elektronicky a pomohli so sčítaním aj svojim blízkym, vyslovujeme úprimné poďakovanie za zodpovedný prístup k tejto povinnosti. 

 

Termín asistovaného sčítania, pre tých, ktorí sa sčítať nemohli, nevedeli, alebo nestihli, bude zverejnený po oznámení ŠU SR. Bude určený samostatne pre konkrétny okres na základe aktuálnej pandemickej situácie a bude trvať 6 týždňov, celkové ukončenie sčítania v celej SR bude 31.10.2021.

Počas asistovaného sčítania nesčítaná osoba osobne navštívi kontaktné miesto sčítania.

Kontaktným miestom pre obec Nová Ľubovňa je Obecný úrad, 065 11 Nová Ľubovňa 102.

Prevádzková doba kontaktného miesta bude dodatočne zverejenená.

Viac na: www.scitanie.sk/

 

202104011127110.dakujeme-1