Menu

Folklórna spevácka skupina Taľar

Tí starší dobre poznajú chotár našej obce. No tí mladší, priznajme si, neovládame poriadne názvy honov, zelených priestranstiev, ktoré ešte nedávno obhospodarovali naši rodičia, či starí rodičia. Viete kde je napr. taký "Taľar" ? Tak sa niekedy vyberte na prechádzku, ktorú budete smerovať ku kapĺnke na "kapušniciach". No a od nej sa nechajte viesť poľnou cestou smerom na kopec. Na jar je tam najkrajšie. Rozprestrie sa Vám panoráma našej krásnej obce, pohladí Vás vzácne ticho prírody a pocit obyčajnej ľudskej radosti vo Vás naladí túžbu zaspievať si... Nebránte sa tomu a zaspievajte si od srdca a poriadne nahlas tak, ako to v svojom prejave zakaždým vie ukázať naša Folklórna skupina TAĽAR.

V našej obci sa na sklonku roka 2011 začala formovať mužská spevácka skupina, ktorá nacvičovala zborové piesne k sv. omšiam na slávnosti a sviatky ako Vianoce, Veľká noc a pod. Súčasne však pôsobila ako folklórna  skupina, ktorej sa u nás núka hneď niekoľko príležitostí na prezentáciu. Či už je to Aktív darcov krvi, slávnosť sv. Floriána, odpustová slávnosť, dožinky, alebo Silvestrovská zabíjačka. K mužom sa o čosi neskôr pridala aj ženská zložka a spolu vystupujú pod názvom FSk Taľar. Ich prvé spoločné vystúpenie odznelo 15.7.2012 v odpustovom popoludňajšom programe. Svojim spevom sa predstavili aj na Ružbašských trhoch folklóru pri Bielom dome vo Vyšných Ružbachoch, Katarínskej zábave v Novej  Ľubovni, a spomínanom Aktíve darcov krvi.

Pôsobenie FSk Taľar generačne nadväzuje na účinkovanie FS Pastrnik a okrem rozdávania radosti zo spevu je jeho úlohou aj podpora a aktivizácia Novoľubovňanov - spevákov k uchovávaniu a reprezentácii - najmä našej goralskej kultúry.

FSk inštrumentálne doprevádza ĽH Bratia Jendrichovskí.

Vedúci Taľar-u  v období založenia - Mgr. Peter Jendrichovský.

                             v súčasnosti - Mgr. Ľudmila Barlíková

 

Bratia Jendrichovskí: bratiajendrichovski.wbl.sk/Uvod.html