Menu

Komunálne a krajské voľby - 29.10.2022 a odporúčanie ÚVZ SR

 Všetky potrebné dokumenty obce, súvisiace s konaním uvedených volieb nájdete v záložke: KOMUNÁLNE VOĽBY A VOĽBY DO VUC 2022www.novalubovna.sk/volby-do-org-nov-samospr-vy-obci-a-volby-do-org-nov-samospr-vnych-krajov-2022/

Všetky potrebné dokumenty, právne predpisy, vzory, informácie..., súvisiace s konaním uvedených volieb nájdete na stránke MV SR - www.minv.sk/

 

V prílohách nájdete zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre:

- voľbu starostu obce Nová Ľubovňa (zakrúžkujete poradové číslo najviac jedného kandidáta)

- voľbu poslancov Obecného zastupiteľstva obce Nová Ľubovňa (zakrúžkujete poradové čísla najviac deviatich kandidátov)

- voľbu predsedu Prešovského samosprávneho kraja (zakrúžkujete poradové číslo najviac jedného kandidáta)

- voľbu poslancov Prešovského samosprávneho kraja (zakrúžkujete poradové čísla najviac štyroch kandidátov)

Svoju voľbu na hlasovacom lístku vyznačíte ZAKRÚŽKOVANÍM poradového čísla kandidáta.

K stiahnutiu