Menu

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Novelou zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov, bola obciam uložená úloha poskytovať príspevok osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť, slúžiacu na bývanie v našom územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti a poskytujete, alebo budete poskytovať ubytovanie odídencom, ako je vyššie uvedené, v prílohe oznamu nájdete manuál pre oprávnené osoby, ako aj vzory potrebných dokumentov, ktoré s vyplatením príspevku súvisia...

K stiahnutiu