Návrh - Dodatok č. 4 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist