Menu

Nové opatrenia od 03.05.2021

V prílohách nájdete nové vyhlášky, týkajúce sa opatrení pri vstupe do priestorov prevádzok, priestorov zamestnávateľa, ako aj opatrení pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí - platné od 03.05.2021...

K stiahnutiu