Menu

Nové opatrenia od 10.5.2021

 Slovensko prechádza od pondelka 10. mája 2021  do ružovej fázy COVID automatu. Dva okresy, Považská Bystrica a Myjava, zostávajú v bordovej farbe, v červenej je 33 okresov a v ružovej 44.  Prísnejšie pravidlá stále treba dodržiavať v bordových okresoch, v ktorých platí zákaz vychádzania ako doteraz od 5. do 1.  hodiny. V ružových a červených okresoch platí len večerný zákaz vychádzania - od 21. do 1. hodiny. 

Celodenný zákaz naďalej platí na cestu na zahraničnú dovolenku. Negatívny test na nepotrebujú žiaci do školy v žiadnom okrese.

V  červených a ružových okresoch už cez deň do 21. hodiny nie je obmedzený pohyb, keďže v tomto čase neplatí zákaz vychádzania. Môžu sa v nich konať aj kultúrne podujatia. Nie je potrebný ani test do obchodov, na terasu reštaurácií, do fitnescentra či na úrady. Do práce sa v týchto okresoch test vyžaduje  až po 21. hodine.

Pozitívny vývoj prináša aj ďalšie uvoľnenia v pandemických pravidlách:

 • Úzke kontakty pozitívnych osôb už nemusia ísť izolácie, ak nemajú príznaky ochorenia a sú zaočkované /najmenej 14 dní po druhej dávke mRNA vakcíny alebo 4 týždne po zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny/, alebo prekonali ochorenie COVID-19 a do 180 dní od prekonania sa dali zaočkovať, pričom od prvej dávky očkovania ľubovoľnou vakcínou uplynuli aspoň 2 týždne.
 • Zvyšujú sa povolené počty divákov na kultúrnych podujatiach v červených a ružových okresoch. Naďalej je povolené zaplniť maximálne 50 percent kapacity. V červených okresoch môže byť do 200 účastníkov v exteriéri a 150 v interiéri. V ružových regiónoch sa povoľuje do 500 divákov v exteriéri a 250 v interiéri.
 • Povolené sú divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia. Prevádzka filmových podujatí v interiéri však naďalej nie je povolená, pričom
  • podujatia kultúrneho charakteru nemôžu byť zamerané na školopovinných maloletých alebo školské skupiny. Zároveň nie je povolená fyzická interaktívna hra s publikom,
  • účastníci kultúrnych podujatí musia mať negatívny test  RT-PCR/LAMP, ktorý nie je starší ako 72 hodín, alebo antigénový test nie starší ako 24 hodín, výnimku majú deti do 10 rokov, zaočkovaní a osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad.

Podrobnosti nájdete v aktuálnych vyhláškach Úradu verejného zdravotníctva SR:

COVID AUTOMAT platný od 10. mája 2021

Aktualizované rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti  na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý týždeň.

Čo je COVID AUTOMAT? (PDF, 1 MB)

Tretí stupeň varovania /bordové okresy/: okres Myjava, okres Považská Bystrica,

Druhý stupeň varovania /červené okresy/: okres Bánovce nad Bebravou, okres Banská Bystrica, okres Banská Štiavnica, okres Bardejov, okres Bytča, okres Čadca, okres Detva, okres Dolný Kubín, okres Gelnica, okres Humenné, okres Ilava, okres Kežmarok, okres Kysucké Nové Mesto, okres Levoča, okres Martin, okres Medzilaborce, okres Nové Mesto nad Váhom, okres Prešov, okres Revúca, okres Ružomberok, okres Sabinov, okres Sobrance, okres Stará Ľubovňa, okres Svidník, okres Trenčín, okres Trnava, okres Turčianske Teplice, okres Tvrdošín, okres Veľký Krtíš, okres Vranov nad Topľou, okres Žarnovica, okres Žiar nad Hronom, okres Zvolen,

Prvý stupeň varovania/ružové okresy/: okres Bratislava I. – V., okres Brezno, okres Dunajská Streda, okres Galanta, okres Hlohovec, okres Komárno, okres Košice I. – IV., okres Košice-okolie, okres Krupina, okres Levice, okres Liptovský Mikuláš, okres Lučenec, okres Malacky, okres Michalovce, okres Námestovo, okres Nitra, okres Nové Zámky, okres Partizánske, okres Pezinok, okres Piešťany, okres Poltár, okres Poprad, okres Prievidza, okres Púchov, okres Rimavská Sobota, okres Rožňava, okres Senec, okres Senica, okres Skalica, okres Snina, okres Spišská Nová Ves, okres Stropkov, okres Šaľa, okres Topoľčany, okres Trebišov, okres Zlaté Moravce, okres Žilina;

Rozdelenie okresov podľa COVID automatu účinné od 10. mája 

PRÁCA

 • Do práce treba negatívne testy v bordových okresoch, test platí 7 dní.
 • V červených a ružových okresoch test do práce nie je potrebný počas dňa.
 • Ale ak niekto pracuje večer v čase od 21:00 do 1:00, test potrebuje. V červených okresoch bude platiť 14 dní a v ružových 21 dní.

PRÍRODA

Pobyt v prírode je možný aj bez testu do 21:00 bez rozdielu farby okresu.

ŠKOLY

Bez testu môžu vstupovať do škôl a školských zariadení deti MŠ, žiaci ZŠ (prvý aj druhý stupeň), SŠ, špeciálnej školy, poslucháči jazykovej školy a žiaci vstupujúci do priestorov VŠ na účel prijímacieho konania:

  • v ružových a červených okresoch uchádzači test na prijímačky nepotrebujú, v bordových sa vyžaduje maximálne 7 dní starý test.

Študenti VŠ vybraných zdravotníckych odborov potrebujú test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke do priestorov a zariadení VŠ. V červených a ružových okresoch len od 21:00 do 1:00, v bordových od 5:00 do 1:00.

V bordových okresoch sa vyžaduje test nie starší ako 7 dní aj na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ.

KULTÚRNE PODUJATIA

Kultúrne podujatia sa môžu konať v ružových a červených okresoch.

 • Treba dodržiavať maximálnu kapacitu 50 percent účastníkov, avšak
  •  v červených okresoch maximálne do počtu 200 účastníkov v exteriéri alebo 150 účastníkov v interiéri,
  • v ružových okresoch do 500 účastníkov v exteriéri alebo 250 v interiéri.
 • Státie je zakázané.
 • Povinný je negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín alebo negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín, prípadne iná výnimka.

Prevádzkovateľ je povinný uchovávať telefonický alebo emailový kontakt návštevníkov po dobu 2 týždňov od ukončenia podujatia.

KTO NEPOTREBUJE TEST

 • osoba očkovaná mRNA vakcínou (napríklad Moderna, Pfizer/BioNtech), ak od očkovania uplynulo 14 dní po 2. dávke,,
 • osoba očkovaná vektorovou vakcínou (napríklad AstraZeneca) a uplynuli 4 týždne po 1. dávke,
 • osoba očkovaná mRNA alebo vektorovou vakcínou a uplynulo 14 dní po 1. dávke očkovania a zároveň bola táto vakcína podaná do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoba prekonala ochorenie covid-19 za posledných 180 dní,
 • osoba, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie covid-19,
 • deti do 10 rokov,
 • osoby s určitým typom diagnóz podľa vyhlášky ÚVZ,
 • test pre vstup do prevádzok nepotrebujú ani seniori nad 65 rokov, do práce však osoby nad 65 rokov, ak ešte pracujú, test potrebujú podľa rovnakých pravidiel ako zvyšok populácie.

REŽIM V ČERVENÝCH A RUŽOVÝCH OKRESOCH

Platí večerný zákaz vychádzania od 21:00 do 1:00, na ktorý sa taktiež vzťahujú výnimky. Cez deň v týchto okresoch nie sú  obmedzenia pohybu.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA S TESTOM ALEBO ALTERNATÍVOU

 • cesta do zamestnania, v červených okresoch platí test 14 dní a v ružových 21 dní,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem cesty na rekreáciu (potrebné je hodnoverným spôsobom sa preukázať), platí test starý maximálne 7 dní,
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia, test platí 7 dní.

VÝNIMKY Z VEČERNÉHO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU

 • cesta do zdravotníckeho zariadenia na účel neodkladnej zdravotnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,.
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ

REŽIM V BORDOVÝCH OKRESOCH

KDE POTREBUJETE TEST ALEBO ALTERNATÍVU

Negatívny test na ochorenie covid-19 nie starší ako 7 dní (alternatívou je očkovanie alebo prekonanie ochorenia) je potrebný na uplatnenie výnimky na cestu:

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 21:00

 • maloobchodná predajňa/prevádzka, ktorej činnosť nie je vyhláškou ÚVZ SR obmedzená alebo zakázaná. (Na nákup nevyhnutných životných potrieb test nie je potrebný.),
 • povolené hromadné podujatie,
 • na orgán verejnej moci na úkon, ktorý nemôže byť vykonaný zaslaním zásielky alebo na diaľku,
 • pracovný pohovor alebo uzavretie pracovnej zmluvy,
 • zberný dvor,
 • plaváreň alebo iná umelá vodná plocha,
 • múzeum, galéria, knižnica, zoo, botanická záhrada alebo iná obdobná inštitúcia,
 • individuálna rekreácia alebo rekreácia členov spoločnej domácnosti,
 • absolvovanie kurzu alebo skúšok v rámci autoškoly alebo vzdelávacieho strediska v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR.

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00

 • cesta do zamestnania,
 • cesta na účel vycestovania do zahraničia okrem rekreácie (potrebné je hodnoverným spôsobom preukázať),
 • cesta študentov VŠ niektorých ročníkov medicínskych a farmaceutických odborov do školy či výučbového zariadenia,
 • cesta študenta na účel vykonania štátnej skúšky do VŠ, miesta výkonu praxe, špecializovaného výučbového zariadenia a účelového zariadenia VŠ,
 • návšteva obvineného alebo odsúdeného v ústave na výkon väzby alebo na výkon trestu odňatia slobody.

KDE SA DOSTANETE AJ BEZ TESTU

VÝNIMKY V ČASE OD 5:00 DO 1:00

 • zdravotnícke zariadenie na účel neodkladnej alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti a očkovanie vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • lekáreň,
 • starostlivosť o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je ňu odkázaný,
 • venčenie psa alebo mačky do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na účel starostlivosti o hospodárske zvieratá alebo poskytnutia veterinárnej starostlivosti,
 • cesta dieťaťa/žiaka do MŠ, ZŠ, SŠ, špeciálnej školy, jazykovej školy, školského zariadenia a do VŠ na účel prijímacieho konania,
 • sprevádzania dieťaťa, žiaka alebo poslucháča do školy,
 • dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní,
 • pobyt v prírode držiteľa poľovného lístka na účel plnenia opatrení proti šíreniu afrického moru ošípaných pri dodržaní protiepidemiologických opatrení stanovených vo vyhláške ÚVZ SR.

VÝNIMKY ZO ZÁKAZU VYCHÁDZANIA BEZ TESTU V ČASE OD 5:00 DO 21:00

Bez testu na ochorenie covid-19 si možno uplatniť výnimku okrem vyššie uvedených aj tieto, a to na cestu:

 • obstaranie nevyhnutných životných potrieb (najmä nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov a pomôcok, hygienického tovaru, drogérie, krmív a potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti a domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),
 • preventívna prehliadka vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného,
 • testovanie na covid-19 a očkovanie proti covid-19,
 • pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst,
 • pobyt v prírode vrátane individuálneho športu a pobyt na exteriérovom alebo interiérovom športovisku,
 • cesta dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom,
 • cesta rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovaná v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú na účel stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,
 • zabezpečovanie a presúvanie sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci,
 • zdravotná vychádzka do vzdialenosti 1 km od bydliska osoby nad 65 rokov, zdravotne ťažko postihnutej osoby na vozíčku alebo osoby, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu, osoby, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie alebo osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra. Vychádzku vykonáva táto osoba samostatne alebo s členom spoločnej domácnosti,
 • súdne pojednávanie,
 • cesta osoby s dieťaťom do šiestich rokov do vzdialenosti 1 km od bydliska,
 • cesta na bohoslužbu alebo individuálnu duchovnú starostlivosť.

K stiahnutiu