Menu

Nové opatrenia od 29.04.2021 vstup do priestorov a prevádzok

V prílohe nájdete Vyhlášku ÚVZ SR, č. 197/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa, platné od 29.04.2021.

K stiahnutiu