Menu

Ostatné ponuky

Zdravotnícke zariadenia: www.novalubovna.sk/zdravotnicke-zariadenia/

Školy:

Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa: www.novalubovna.sk/skolstvo/

Predajne:

Kvetinárstvo - rozličný tovar : kvetinarstvo-relovska.webnode.sk/products/produkt-1/

Predajňa COOP Jednota (horná časť obce) : 052 43 68 633

Predajňa ĽUBOVNIANKA (pri kruhovom objazde: 052 43 68 184

Firmy:

Calendula a.s. Nová Ľubovňa: www.calendula.sk/kontakt/

Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa: plus.google.com/103510678647630977249/about

SLK-catering Nová Ľubovňa: www.slk-catering.sk/

Pekáreň Goraľ Nová Ľubovňa: pekarengoral.sk/

Pekáreň Kristián Nová Ľubovňa: www.azet.sk/firma/93234/kristian-spol-s-r-o-stara-lubovna/

Viac o týchto firmách: www.novalubovna.sk/firmy-a-sluzby/

Spolky, kluby, miestne organizácie:

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa: www.novalubovna.sk/hasici/

Športový klub Nová Ľubovňa: sknovalubovna.webnode.sk/

Folklór: www.novalubovna.sk/databaza-talentov-0/

Remeslá a záľuby: www.novalubovna.sk/remesla-0/

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa: www.novalubovna.sk/urbariat-pozemkove-spolocenstvo-vlastnikov-nova-lubovna/

Regionálny spolok včelárov Slovenska Nová Ľubovňa: www.novalubovna.sk/regionalny-spolok-vcelarov-slovenska/

Miestny spolok SČK Nová Ľubovňa: www.novalubovna.sk/ms-sck-darcovia-krvi/

Klub dôchodcov: www.novalubovna.sk/klud-dochodcov/