Menu

Oznam

 Od 10.05.2021 je obecný úrad v riadnej prevádzka podľa pôvodných stránkových dní a hodín.

Pri vstupe do budovy (na prízemí) si dezinfikujte ruky.

Nezabudnite, že vstup do priestorov prevádzky je dovolený len s respirátorom !!!

KONTAKTNÉ  ÚDAJE:

Adresa úradu:

Obec Nová Ľubovňa

065 11 Nová Ľubovňa 102

Písomné podania môžete doručiť aj osobne, alebo ich môžete aj  vhodiť do poštovej schránky úradu (hnedá poštová schránka pri vchodových dverách úradu - vpravo, označená Obecný úrad Nová Ľubovňa)

 

Bankové spojenie:

VÚB BANKA a.s.

SK46 0200 0000 0000 1242 8602
 BIC: SUBASKBX

 IČO: 00330086, DIČ: 2020698735

sekretariát: 052/4283431, 0905/564284, obec@novalubovna.sk

 

 Mailová adresa - podateľňa: obec@novalubovna.sk

 Ing. Júlia Boďová, starostka  obce: 052/4283431/ kl.13, 0948 834 506, starosta@novalubovna.sk

Mgr. Anna Smoroňová, podateľňa, sekretariát, pokladňa: 052/4283431, 0905/564284, obec@novalubovna.sksmoronova@novalubovna.sk

Mgr. Mária Habiňáková, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl. 16, maria.habinakova@novalubovna.sk

Ing. Monika Sásová, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl.14, sasova@novalubovna.sk

Alexandra Dufalová, dane a poplatky: 052/4283431/ kl.18, dufalova@novalubovna.sk

Ing. Igor Mikuš, dane a poplatky: 052/4283431/kl.15, mikus@novalubovna.sk

Anna Konkoľová, matrika, ohlasovňa pobytu, osvedčovanie:   052/4283431/ kl.17, konkolova@novalubovna.sk

V prípade úmrtia občana obce : Peter Kmeč, správca cintorína, údržba v obci : 0905 399 297

 

Stránkové dni a hodiny:    

 

Pondelok:

07:30 – 15:30 hod.

Utorok:

07:30 – 15:30 hod.

Streda:

07:30 – 17:00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

07:30 – 14:00 hod.

Prestávka na obed:

12:00 – 12:30 hod.