Menu

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb - Voľby do orgánov územnej samosprávy 29.10.2022