Menu

Oznámenie Prešovského samosprávneho kraja - Voľby do orgánov samosprávy 29.10.2022

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022 - v prílohe...