Pasáž v Starej Ľubovni

Komplexná rekonštrukcia pasáže predstavovala jednu z najvýznamnejších akcií Mesta Stará Ľubovňa, ktorej realizácia prebiehala počas minulého i tohto roka. Z dôvodu rozsahu a náročnosti jednotlivých prác sa uskutočnila v dvoch etapách.

Prvá etapa prebiehajúca od mája do augusta 2018 zahŕňala rekonštrukciu podchodu a zadnej časti jedného z najvýznamnejších meštianskych domov pamiatkovej zóny - tzv. mestského paláca, ktorého súčasťou je aj pasáž. Stavebné práce v hodnote cca 54 856 € boli zamerané na odstránenie narušeného až havarijného stavu podchodu mestského paláca, ktorý vznikol v dôsledku vlhkosti a pôsobenia vodorozpustných solí v murovanej konštrukcii a v omietke. Rekonštrukcia tiež zahŕňala opravy pavlače a obnovy výrazne narušenej severnej (zadnej) dvorovej časti fasády mestského paláca. Uložená bola tiež veľkoformátová dlažba a prebehla i výmena výplní otvorov vrátane osadenia novej vstupnej dvojkrídlovej brány a dverí priľahlých objektov.

Začiatkom septembra 2018 odštartovala druhá etapa rekonštrukcie za takmer 230 000 €. Tá bola zameraná na vybudovanie architektonicky modernej presklenej časti nadväzujúcej na historické klenby podchodu. Jej konštrukcia pozostáva z oceľových stĺpov osadených v zvislom i priečnom smere, pričom nosná konštrukcia strechy je tvorená z oceľových oblúkov. Zastrešenie i opláštenie bočných stien je z priehľadného polykarbonátového materiálu, čím sa priestor prirodzene presvetlil. V celom objekte bola použitá veľkoformátová dlažba i automatické ovládanie LED osvetlenia. Vstupy do pasáže predstavujú brány na báze ocele, vyplnené dizajnovým pletivom, ktoré sa budú v nočných hodinách uzatvárať, pričom chránená je aj kamerovým systémom.

Stavebný ruch v pasáži definitívne utíchol 7. augusta tohto roku, kedy sa uskutočnilo odovzdanie staveniska stavebníkom. Aj napriek tomu, že sa obdobie realizácie prác z dôvodu nepriaznivých klimatických a poveternostných podmienok predĺžil z pôvodných 9 mesiacov na 11 mesiacov, výsledok je v porovnaní s pôvodným stavom pasáže skutočne významný. Od dnes, 14. augusta 2019, kedy primátor mesta Ľuboš Tomko oficiálne otvoril jej brány, je opäť prístupná verejnosti.

„Komplexnou rekonštrukciou pasáže sa nám podarilo vytvoriť krytý komunikačný priestor s prirodzeným presvetlením, čím sa vytvoril príjemnejší a pocitovo bezpečnejší prechod pre peších. Ten je pomerne frekventovaný, keďže spája Námestie sv. Mikuláša s Farbiarskou ul., kde sídlia významné objekty občianskej vybavenosti ako napr. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny a Kino Tatra. Výsledkom rekonštrukcie však nie je len technické, ale aj estetické zlepšenie priestorov pasáže, ktorá bude slúžiť aj ako exteriérová galéria. V súčasnosti je tu totiž umiestnených osem historických fotografií mesta Stará Ľubovňa zachytených v priebehu 19. a 20. storočia," konštatuje Tomko.

Nový harmonický kontrast historickej i modernej architektúry pasáže sa tak od dnešného dňa stal dlhoočakávanou realitou, ktorá prispeje k zatraktívneniu pamiatkovej zóny v centre mesta.

Prevzaté z oficiálnej stránky Mesta Stará Ľubovňa.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist