Menu

Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania - Spojené voľby 2022

Obec Nová Ľubovňa oznamuje oprávneným voličom obce, ktorí budú mať ku dňu konania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ale aj voličom, ktorí budú mať v deň volieb nariadenú karanténu z dôvodu, že s pozitívnou osobou žijú v spoločnej domácnosti, že v zmysle platných predpisov môžu požiadať o ŠPECIÁLNE HLASOVANIE v domácnosti, ktoré bude zabezpečené Špeciálnou volebnou komisiou. Žiadosť sa podáva výlučne telefonicky, najskôr 24.10.2022 a najneskôr 28.10.2022 - v tento deň len do 12.00 hod.

K stiahnutiu