Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Stavebné povolenie - verejná vyhláška, stavebník : Vanesa Krupková