Menu

TOMBOLA - XXIX. ĽUBOVNIANSKEHO JARMOKU

Lístky v hodnote 2 € je možné zakúpiť:

- stánok oproti Mestskému úradu v Starej Ľubovni,

- novinový stánok na ul. Obchodnej - p. Fazekašová,

- OOCR SEVERNÝ SPIŠ - PIENINY na Nám. sv. Mikuláša 23.

 

Zlosovanie o nižšie uvedené zaujímavé ceny bude 1.10.2022 (sobota) o 20.30 h na hlavnej tribúne pred Okresným úradom v Starej Ľubovni.