Voľby do EP 2019

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 25.05.2019 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Volebná miestnosť pre konanie volieb v Obci Nová Ľubovňa : Kultúrny dom Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102

Okrsok č. 1: rodinné domy 1 - 42, 369 - 750 a voliči - občania obce bez súpisného čísla (bezdomovci) 

Okrsok č. 2: rodinné domy 48 - 368, 751 - 966

 

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

- poštová adresa: Obec Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102

- emailová adresa: obec@novalubovna.sk

 

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz. Požiadať môže volič:

a) osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce ( do 24.05.2019 do 14.00 hod.)

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 3.5.2019)

emailová adresa: obec@novalubovna.sk

Dôležité informácie: www.minv.sk/

K stiahnutiu

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist