Voľby prezidenta SR 2019

Overovanie totožnosti voliča "opoznávaním" členmi okrskovej volebnej komisie, ktorí voliča poznajú, resp. dvoma svedkami známymi komisii, ktoré platilo podľa predchádzajúcej právnej  úpravy, platný volebný zákon nepripúšťa.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.  vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019.

Voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz (najneskôr v piatok 15.3.2019 na I. kolo volieb a najneskôr 29.03.2019 na II. kolo volieb).


Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

 

 Volebné miestnosti pre konanie volieb v Obci Nová Ľubovňa:

Okrsok č. 1     čísla domov:  0 - 42, 369 - 750, Kultúrny dom Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102

Okrsok č. 2.    čísla domov: 48 - 368, 751 - 934, Kultúrny dom Nová Ľubovňa, Nová Ľubovňa 102

K stiahnutiu

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist