Voľby prezidenta SR


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z.  vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 16. marca 2019.

Voľby sa konajú od 07:00 h do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.

Volič, ktorý nemôže voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný,  vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

a) osobne,  najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb, v úradných hodinách obce (do 15.03.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 29.3.2019 do 14:00 h)

b) v listinnej forme alebo elektronickej tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (do 25.02.2019 pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019)

E-mailová adresa na doručovanie žiadostí: obec@novalubovna.sk.

Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.minv.sk/?volby-prezidentsr.

 

 Volebné miestnosti pre konanie volieb v Obci Nová Ľubovňa:

Okrsok č. 1 a Okrsok č. 2.: Kultúrny dom Nová Ľubovňa, 065 11 Nová Ľubovňa 102

Adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

K stiahnutiu

 

K stiahnutiu

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist