Menu

Vyhlásenie volieb do NR SR 30.09.2023 a link na web MV SR, informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený