Menu

Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov - Voľby do NR SR 30.09.2023

V obci Nová Ľubovňa je vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov "Informačná tabuľa" (plechová), umiestnená na budove oproti budove obecného úradu, v zmysle platného VZN obce č. 1/2016.

K stiahnutiu