Menu

Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022

V prílohách - Výsledky za Okrsky 1, 2, 3 v obci Nová Ľubovňa. Účasť voličov - 35,23%.

K stiahnutiu