Menu

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022

V prílohe - Výsledky Miestnej volebnej komisie obce Nová Ľubovňa. Účasť voličov 35,23%.

K stiahnutiu