Slnečné počasie prialo stavebným prácam v obci

7. august 2018

Opravili sa niektoré miestne komunikácie a cesta smer Kolačkov pokládkou nového živičného koberca, ukončili sa práce na cyklotrase do Ľubovnianskych kúpeľov, oblúková lávka cez potok Jakubianka je už k dispozícii peším i cyklistom, odvodnilo sa parkovisko pri ihrisku, preložili sa NN siete pri ihrisku, ukončili sa práce na tribúne futbalového ihriska, reciklážou sa upravili niektoré výjazdy z miestnych komunikácií, rozšírila sa splašková kanaliácia na ulici smer Hombarg a ukončili sa práce na chodníku pri cintoríne.

Fotogaléria - Práce v obci 2018: www.novalubovna.sk/fotogalerie/66/

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist