Menu

Vyzývame k ostražitosti

V priebehu minulého týždňa sa v našej obci pohybovala neznáma osoba, ktorá bez zvonenia vošla do rodinného domu a žiadala požičať finančnú hotovosť, pod zámienkou, že osobne pozná ich príbuzných, po je odchode domáci zistili, že im z domu osoba odcudzila telefón... Na základe uvedeného vás vyzývame k ostražitosti. Zamykajte svoje byty, či vchodové dvere rodinných domov. Zvlášť apelujeme na seniorov a deti, nekomunikujte a neotvárajte neznámym osobám, aj keď vás žiadajú o pomoc pod zámienkou, že poznajú vašich príbuzných...