Menu

VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa

 V prílohe - posledná aktualizácia VZN č. 4/2021 ( zmenené VZN č. 5/2021, VZN č. 9/2021, VZN č. 4/2022 a VZN č. 5/2022)

K stiahnutiu