Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 10/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce