Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie