Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec NĽ