Zápis detí do prvého ročníka základnej školy 27. a 28.04.2021

Oznam školy o konaní zápisu:

Vážení rodičia detí predškolákov,

oznamujeme Vám, že po zohľadnení aktuálnej epidemiologickej situácie sa zápis detí do 1. ročníka na školský rok 2021/2022  bude konať v avizovanom termíne, t.j. 27. a 28.  4. 2021, avšak bez prítomnosti rodičov.

Zápisu sa zúčastnia predškoláci našej materskej školy, ktorých rodičia potvrdia svoj záujem o zápis do našej základnej školy, v čase popoludňajšieho odpočinku za účasti svojich učiteliek. Týmto spôsobom chceme deťom dopriať jedinečný zážitok a zároveň poskytnúť rodičom spätnú väzbu o školskej zrelosti ich dieťaťa.

Deťom, ktoré v uvedenom čase nebudú prítomné v materskej škole ( choroba, karanténa, iné dôvody ) ako aj deťom, ktoré nenavštevujú našu materskú školu a chcú sa zapísať do našej základnej školy, bude zápis umožnený v individuálne dohodnutom termíne.

Podmienkou účasti dieťaťa na zápise je vyplnenie elektronickej prihlášky ešte pred konaním zápisu, teda do 26. 4. 2021.

Elektronická prihláška do 1.ročníka

Zápis sa týka  detí, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj detí, ktorým bol minulý rok odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.

V prípade potreby ďalších informácií nás, prosím, kontaktujte.

Ďakujeme Vám za ústretovosť a pochopenie.

 

Usmernenie_k_zapisu_a_prijimaniu_deti_(pre_sk._rok_202120.pdf

 
 
© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist