Menu

Záverečný účet obce Nová Ľubovňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2021