Menu

Zmeny pri nahlasovaní na očkovanie

 Bratislava – 29. apríla 2021 – Čakáreň na očkovanie proti koronavírusu je už otvorená pre všetkých. Vakcíny budú prideľované automaticky.

Záujemca o očkovanie si pri vyplnení formuláru nebude ako doteraz zaškrtávať vakcínu, ktorou bude zaočkovaný a ktorá prináleží jeho vekovej skupine.

Vakcínu mu systém pridelí sám na základe veku, vyhlášky a ďalších kritérií. Napríklad, či nie je chronickým pacientom.

Táto zmena však neznamená, že nebude rešpektované doterajšie prideľovanie vakcín podľa vekových skupín, ako ich definuje vyhláška.

Zmeny od 28. apríla:

  • pre obyvateľov nad 60 rokov je určené očkovanie vakcínou od Pfizer a Moderna
  • pre obyvateľov od 18 do 59 rokov je určené očkovanie vakcínou od AstraZeneca,
  • pre obyvateľov od 16 do 17 rokov je určené očkovanie vakcínou od Pfizer (aktuálne prebieha len registrácia do Čakárne, nie prideľovanie termínu na očkovanie).

Stále platí, že o pridelení termínu na očkovanie nerozhoduje čas Vašej registrácie.

 

Prioritizácia v Čakárni

Čakáreň je miesto, kde po registrácii budete zaradení do zoznamu čakateľov na termín. Termíny budú priraďované prioritne podľa veku. Okrem veku sa v Čakárni prioritizujú (majú prednosť) aj osoby s ťažko a stredne ťažko závažnými chorobami.

 

Výber miesta očkovania sa ruší

V procese registrácie už nevyberáte konkrétne vakcinačné miesto. Vyberáte si kraj (alebo aj viacero krajov) a okresy v nich a systém Vám automaticky priradí konkrétny termín s ohľadom na vek a prioritu registrujúceho sa, vrátane typu očkovacej vakcíny.

 

Viac sa dočítate TU

 

Zdroj: korona.gov