Zverejnenie zámeru odkúpenia pozemkov parc. KN-C 1604/1 a parc. KN-C 1726/2

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist