Predstavitelia samosprávy

FUNKCIA

 

Titl., meno a priezvisko
Starostka obce
Ing. Júlia Boďová

 

Zástupca starostu obce


Štefan Smoroň

   
 Obecná rada Štefan Smoroň
  Bc. Regína Konkoľová
  Ing. Michal Žid
   
Poslanci obecného zastupiteľstva (abecedný zoznam)
Mgr. Matúš Barlík
  Miroslav Hamrák
  Alžbeta Kaletová
  Bc. Regína Konkoľová
  Veronika Olšavská
  Pavol Rusiňák
  Štefan Smoroň
  Ján Žemba

Ing. Michal Žid
   

Kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:   /7 KOMISIÍ/

Komisia financií a správy obecného majetku:

predseda: Alžbeta Kaletová

členovia: Miroslav Hamrák, Ing. Monika Sásová

Komisia  výstavby a verejného poriadku:

predseda: Pavol Rusiňák

členovia: Ing. Igor Mikuš, Ing. Michal Žid

Komisia športu:

predseda: Ján Žemba

členovia: Mgr. Matúš Barlík, Jozef Sás

Komisia kultúry a školstva:

predseda: Veronika Olšavská

členovia: Anna Konkoľová, Bc. Regína Konkoľová, Mgr. Anna Smoroňová

Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam:

predseda:  Ing. Júlia Boďová

členovia: Alexandra Dufalová, Pavol Rusiňák, Štefan Smoroň

Komisia pre vybavovanie sťažností:

predseda: Miroslav Hamrák

členovia: Mgr. Mária Habiňáková, Alžbeta Kaletová

náhradníci: Štefan Smoroň, Bc. Regína Konkoľová

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Mgr. Matúš Barlík

členovia: Veronika Olšavská, Ján Žemba

Publikované: 29.10.2009 | Aktualizácia: 10.12.2018
© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist