Predstavitelia samosprávy

FUNKCIA

 

Titl., meno a priezvisko
Starosta Stanislav Turlík

 

Zástupca starostu obce


Ing. Júlia Boďová

   
 Obecná rada Ing. Júlia Boďová
  Pavol Sás
  Štefan Smoroň
   
Poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Júlia Boďová
  Miroslav Hamrák
  Peter Jendrichovský
  Alžbeta Kaletová
  Bc. Regína Konkoľová
  Pavol Rusiňák
  Pavol Sás

Štefan Smoroň

Ján Žemba

Kontrolór obce: Ing. Júlia Rybovičová

 

Komisie pri obecnom zastupiteľstve:   /7 KOMISIÍ/

Komisia financií a správy obecného majetku:

predseda: Alžbeta Kaletová

členovia: Ing. Júlia Boďová, Štefan Smoroň

Komisia  výstavby a verejného poriadku:

predseda: Peter Jendrichovský

členovia: Pavol Rusiňák, Pavol Sás

Komisia športu:

predseda: Ján Žemba

členovia: Jozef Sás, Štefan Barlík

Komisia kultúry a školstva:

predseda: Pavol Sás

členovia: Ján Žemba, Anna Konkoľová, Mgr. Anna Smoroňová

Komisia životného prostredia a ochrany proti povodniam:

predseda: Stanislav Turlík

členovia: Štefan Smoroň, Peter Jendrichovský, Pavol Rusiňák

Komisia pre vybavovanie sťažností:

predseda: Ing. Júlia Boďová

členovia: Alžbeta Kaletová, Miroslav Hamrák

Komisia na ochranu verejného záujmu:

predseda: Ing. Júlia Boďová

členovia: Pavol Sás, Štefan Smoroň

 

© 2018 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist